Jaarplan informatica of ICT

We krijgen de laatste tijd heel wat vragen over hoe deze cursus juist gegeven kan worden. Om dit eenvoudig weer te geven, tonen wij hier het jaarplan informatica dat wij hanteren tijdens het schooljaar. Dit jaarplan varieert natuurlijk naargelang de onderwijsvorm, de studierichting en het aantal uren dat de leerlingen informatica of ICT krijgen.
Opmerking: Deze online cursus werd oorspronkelijk aangemaakt voor de lessen informatica of ICT in de 2e graad (14 tot 16 jaar). Ondertussen is de website heel wat gegroeid en wordt de cursus ook gebruikt in andere jaren. Niet alleen in België, maar ook scholen in Nederland, waar het schoolsysteem toch wat anders is, maken gebruik van dit “handboek” informatica.

Dit jaarplan is gebaseerd op het verouderde leerplan. Bekijk hier de info over de nieuwe eindtermen.

3e jaar – 1 uur | 4e jaar – 1 uur | 3e jaar – 2 uur | 4e jaar – 2 uur

Jaarplan informatica 3e jaar – 1 uur

September

Oktober – November – December

Januari – Februari

Maart

April

Mei – Juni

Jaarplan informatica 3e jaar

Jaarplan informatica 4e jaar – 1 uur

September

Oktober – November – December

Januari – Februari

Maart

April

Mei – Juni

Jaarplannen informatica

Jaarplan informatica 3e jaar – 2 uur

Dit jaarplan van 2 uur wijkt niet veel af van het jaarplan van 1 uur. Het verschil zit hem vooral in diepgang en dat Excel reeds in het derde jaar wordt gezien.

September

Oktober – November

December

Januari – Februari

Maart

April – Mei

Juni

Jaarplan informatica 4e jaar

Jaarplan informatica 4e jaar – 2 uur

Dit jaarplan van 2 uur wijkt niet veel af van het jaarplan van 1 uur. Het verschil zit hem vooral in diepgang en het deel programmeren wat veel uitgebreider wordt bekeken in een richting met twee uur.

September

Oktober

November – December

Januari – Februari – Maart

April

Mei

Mei – Juni