De herhaling of iteratie

Als programmeur zal je vaak een reeks instructies meerdere keren willen laten uitvoeren. Je zou de instructies gewoon kunnen kopiëren, maar dit is verre van ideaal. De techniek die je hiervoor gebruikt is de herhalingsstructuur of iteratie. Wanneer je gebruikmaakt van de herhalingsstructuur zal je programma een reeks instructies blijven uitvoeren tot er iets verandert of tot het aantal vooropgestelde herhalingen bereikt is. In dit hoofdstuk leer je wanneer de herhalingsstructuur gebruikt kan worden.

In dit hoofdstuk leer je:

  • Gebruikmaken van de herhalingsstructuur in een algoritme.
  • Voorwaarden opstellen die een herhaling onderbreken.
  • De voordelen van code in een herhaling.

Oefeningen (met uitleg)   Oefeningen

Opgelet: De inhoud en het lesmateriaal van deze pagina zijn enkel voor Premium Scholen.
Ook een Premium School worden? Klik hier!
Aanmelden met (school)code

Aanmelden kan je met de gegevens die je van jouw leerkracht of begeleider ontvangen hebt.

Please log in to access this page.