De selectie of keuze – Programmeren met Scratch

Een programma wordt bijna steeds bepaald door de keuzes van de gebruiker. Hierdoor zullen bepaalde delen van een programma wel of juist niet doorlopen worden. We noemen dit de selectie. In tegenstelling tot de sequentie wordt dus niet elke stap doorlopen, maar enkel die stappen waarvoor de gebruiker heeft gekozen.

In dit hoofdstuk leer je:

  • Een programma schrijven met de selectie-structuur.
  • Een voorwaarde of conditie opstellen.
  • Gebruikmaken van de logische operatoren "EN" en "OF".
  • Werken met geneste selecties.

Oefeningen (met uitleg)   Oefeningen

Als … anders / if … else

In een programma worden niet altijd alle instructies uitgevoerd. Afhankelijk van een bepaalde voorwaarde of conditie wordt code al dan niet uitgevoerd. Hiervoor gebruiken we meestal de selectie-structuur en meer bepaald de “ALS”-structuur.
Bij de ALS-structuur wordt er gekeken of er aan een bepaalde voorwaarde wordt voldaan. Als dit zo is, wordt er bepaalde code uitgevoerd.

Voorbeeld 1: Wanneer de gebruiker heeft geantwoord dat zijn leeftijd minder is dan 18 jaar, wordt de tekst getoond “U mag nog geen auto rijden”. Is de gebruiker ouder, dan gebeurt er in dit voorbeeld niets.

Selectie of keuze bij Scratch voorbeeld

Voorbeeld 2: Als de leeftijd van de gebruiker minder is dan 18, krijgt hij een negatieve boodschap. Anders (dus wanneer hij/zij 18 jaar of meer is) krijgt hij de boodschap dat hij met een rijbewijs mag autorijden.

Selectie Scratch Als Anders

Meerdere voorwaardes

De ALS-structuur gaat steeds kijken of er aan een bepaalde voorwaarde of conditie wordt voldaan. Bijvoorbeeld: Is de gebruiker oud genoeg? Is het paswoord juist? …
Moeten er meerdere voorwaarden worden nagekeken, dan kan je werken met logische operatoren. Indien aan alle voorwaarden moet voldaan worden gebruiken we de EN-operator. Wanneer er maar aan één van de meerdere voorwaarden voldaan moet worden, gebruiken we de OF-operator.

En & Of -operator

Voorbeeld: Op een online webshop kan je producten kopen. Als je 4 producten koopt, krijg je 30% korting, anders 15%.

Selectie voorbeeld Scratch

Geneste selectie

Je zal regelmatig gebruik moeten maken van selecties in selecties. We noemen dit een geneste selectie.
Voorbeeld: Bekijk dit voorbeeld online en kijk hoe deze gemaakt is.