De selectie of keuze in Python

De selectie of keuze in Python Een programma wordt bijna steeds bepaald door de keuzes van de gebruiker. Hierdoor zullen bepaalde delen van een programma wel of juist niet doorlopen worden. We noemen dit de selectie. In deze les introduceren we het if-statement, leren...

De selectie

De selectie of keuze – Programmeren met Scratch Een programma wordt bijna steeds bepaald door de keuzes van de gebruiker. Hierdoor zullen bepaalde delen van een programma wel of juist niet doorlopen worden. We noemen dit de selectie. In tegenstelling tot de...