Oefeningen

Meer rekenkundige operatoren – Oefeningen Hier vind je oefeningen die je allerlei berekeningen laten uitvoeren. Natuurlijk gaat dat over de som, het verschil, de vermenigvuldiging en de deling. Maar ook de machtsverheffing, de geheeltallige deling (floor...

De selectie of keuze in Python

De selectie of keuze in Python Een programma wordt bijna steeds bepaald door de keuzes van de gebruiker. Hierdoor zullen bepaalde delen van een programma wel of juist niet doorlopen worden. We noemen dit de selectie. In deze les introduceren we het if-statement, leren...

Oefeningen

Meer rekenkundige operatoren – Oefeningen Hier vind je oefeningen die je allerlei berekeningen laten uitvoeren. Natuurlijk gaat dat over de som, het verschil, de vermenigvuldiging en de deling. Maar ook de machtsverheffing, de geheeltallige deling (floor...

Meer rekenkundige operatoren

Meer rekenkundige operatoren In deze les bekijken we extra rekenkundige operatoren. Zo leer je een getal tot een macht verheffen en het uitrekenen van een geheeltallige deling of restberekening. We staan ook stil bij het belang van de volgorde van bewerkingen. In dit...

Oefeningen

De functies input(), int(), float(), type(), str() en het plakken van strings – Oefeningen Via deze oefeningen leer je vlot werken met de functies input(), int(), str() en print() binnen Python. De theoriepagina kan je helpen bij het maken van deze oefeningen....