De selectie of keuze in Python

Een programma wordt bijna steeds bepaald door de keuzes van de gebruiker. Hierdoor zullen bepaalde delen van een programma wel of juist niet doorlopen worden. We noemen dit de selectie.
In deze les introduceren we het if-statement, leren we het nieuwe datatype ‘boolean’ kennen en staan we stil bij relationele en booleaanse operatoren.

In dit hoofdstuk leer je:

  • Het datatype 'bool'.
  • Een programma schrijven met een if-statement.
  • Het nut inzien van inspringen van code.
  • Code blocks in Python herkennen.
  • Een programma schrijven met een if/else-statement.
  • Een programma schrijven met een if/elif/else-statement.
  • Waarden met elkaar vergelijken via relationele operatoren.
  • Verschillende booleaanse expressies te combineren via booleaanse operatoren.

Opgelet: De inhoud en het lesmateriaal van deze pagina zijn enkel voor Premium Scholen.
Ook een Premium School worden? Klik hier!
Aanmelden met (school)code

Aanmelden kan je met de gegevens die je van jouw leerkracht of begeleider ontvangen hebt.

Please log in to access this page.