Malware en andere gevaren op het internet

Malware en andere gevaren op internet Ransomware, SPAM, virussen … Je computer of smartphone aansluiten op het internet houdt risico’s in. In dit onderdeel bespreken we belangrijke risico’s van het internet en ontdek je hoe je je er tegen kan...