Werken met stijlen in Word

Een van de belangrijkste functies in Word is het werken met stijlen, ook wel opmaakprofielen genoemd. Dankzij deze stijlen kunnen we onze tekst veel efficiënter opmaken en krijg je een duidelijk gestructureerd document in Word.

In dit hoofdstuk leer je:

  • Efficiënt werken met stijlen in Word.
  • Stijlen wijzigen in Word.
  • Een stijl, bv. titel op een nieuwe pagina laten beginnen in Word.
  • Titelnummering toevoegen aan Koppen in Word.

Video   Oefeningen   

Wat zijn stijlen of opmaakprofielen

Met behulp van stijlen kan je eenvoudig bepaalde delen van tekst snel en vooral efficiënt opmaken. Zo geef je bv. al je titels in je document de stijl “Titel”. Hierdoor zullen alle titels er hetzelfde uitzien volgens de opmaak van stijl “Titel”. Wijzigen we nu echter de opmaak van de stijl “Titel”, zal alle tekst die de stijl “Titel” gekregen heeft, zich aanpassen aan de nieuwe opmaak. Op die manier hoef je dus maar op één plaats je opmaak te wijzigen.
Je kan dit echter ook uitbreiden voor gewone tekst. Geef je alle tekst die belangrijk is de stijl “Nadruk”, kan je ook deze in een latere fase op eenvoudige manier van opmaak laten aanpassen.
De beste werkwijze is dus om eerst aan Word duidelijk te maken waaruit je tekst bestaat door alles een stijl te geven. Wat zijn de titels? Wat zijn de ondertitels? Wat is gewone tekst? Wat is te benadrukken tekst? Enzovoort… Nadien kan je de stijlen gaan opmaken en zal alles zich automatisch aanpassen.

Stijlen in Word

Verschillende stijlen die je kan toepassen op je tekst in Word.

Een stijl toepassen op tekst

Om een stijl toe te passen op tekst, selecteer je de tekst of ga in de lijn staan. Klik bovenaan in het lint op de gewenste stijl. Via het “Meer”-knopje zie je extra stijlen.

Word stijlen meer pijltje - opmaak wissen

Het pijltje “Meer” bij stijlen.

Een stijl ongedaan maken

Indien je een stijl ongedaan wil maken, selecteer je de tekst en klik je op de “Standaard” of selecteer je onderaan in het menu “Opmaak wissen”.

Opmaak wissen in Word

Verwijder een stijl door de opmaak te wissen of de stijl “Standaard” te selecteren.

Een stijl bewerken in Word

Een groot voordeel van werken met stijlen is dat je de opmaak van een stijl eenvoudig kan wijzigen. Wanneer je de stijl wijzigt, zal elke tekst die deze stijl heeft, aangepast worden. Heb je bijvoorbeeld 5 titels de stijl “Titel” gegeven en je kiest ervoor om de opmaak van je titels te wijzigen, dan dien je enkel de stijl “Titel” te wijzigen en alles zal geüpdatet worden.

Werkwijze in Word:

  • Klik rechtermuisknop op de stijl.
  • Selecteer “Wijzigen”.
  • Maak de gewenste wijzigingen aan in het dialoogvenster en klik op “OK”.

Een stijl wijzigen via rechtermuisknop.

Een stijl wijzigen via rechtermuisknop.

Extra opmaak mogelijkheden van stijlen

Wanneer je een stijl wijzigt, zie je onderaan de knop “Opmaak”. Hier heb je tal van extra mogelijkheden om een stijl op te maken.

Een stijl of titel op een nieuwe pagina laten beginnen

Om een titel of andere stijl automatisch op een nieuw blad te laten beginnen, wijzig je de stijl en selecteer je “Opmaak” > “Alinea” > Tabblad “Tekstdoorloop” > Selecteer “Pagina-einde ervoor”.

Titel op nieuwe pagina in Word - Pagina-einde ervoor

Laat een stijl op een nieuwe pagina beginnen. Gebruik in het tabblad “Tekstdoorloop” de optie “pagina-einde ervoor”.

De afstand of ruimte voor en na een stijl

Om de witruimte of afstand te bepalen voor en na een stijl, selecteer je “Opmaak” > “Alinea” > Tabblad “Inspringingen en afstand” > Wijzig “Afstand voor en na”.

Een kader om een stijl

Om een kader te plaatsen selecteer je “Opmaak” > “Rand” > Selecteer waar je randen wil hebben.

Belangrijke stijlen in Word

De stijl “Standaard” en de “Kop”-stijlen (“Kop 1”, “Kop 2”, …) zijn erg belangrijk om te begrijpen. We overlopen deze stijlen hier.

De stijl “Standaard”

Wanneer je gewone tekst typt, krijgt deze automatisch de stijl “Standaard”. Heb je nu een volledig document getypt met vele titels en andere speciale elementen is het toch nog eenvoudig om je gewone tekst snel aan te passen. In plaats van alles apart te selecteren, wijzig je gewoon de stijl “Standaard” (bv. een ander lettertype, lettergrootte, tekstkleur, …).

De stijl “Kop 1”, “Kop 2′, “Kop 3”, …

Bij het maken van een iets groter document heb je al snel heel wat titels en ondertitels. Heb je ondertitels van meerdere niveau’s (bv. 2.1.5), dan heb je absoluut nood aan de Kop-stijlen. Geef elke hoofdtitel “Kop 1”, een ondertitel van “Kop 1” geef je “Kop 2”, een ondertitel van “Kop 2” geef je “Kop 3”, enzovoort.
Deze stijlen zijn ook absoluut belangrijk voor als je gaat werken met titelnummering (bv. 2.1.5) en een inhoudsopgave.

Titelnummering voor je titels in Word

Wanneer je gebruik hebt gemaakt van de stijlen “Kop 1”, “Kop 2”, … kan je eenvoudig titelnummering toevoegen.

Werkwijze in Word:

  • Ga in een titel staan met “Kop 1”. (Dit is niet verplicht, maar zou fouten kunnen vermijden)
  • Klik op het knopje “Lijst met meerdere niveau’s”.
  • Selecteer de optie rechts op de tweede rij.

Titelnummering bij de stijl "Koppen".

Titelnummering bij de stijl “Koppen”.

Inhoudsopgave

Wanneer je correct gebruik hebt gemaakt van stijlen, meer bepaald van de “Koppen”, kan je eenvoudig een inhoudsopgave laten genereren. Meer info hierover vind je hier: Inhoudsopgave automatisch toevoegen in Word