Tekstfuncties in Excel en Spreadsheets

Tekstfuncties zijn in Excel of Spreadsheets een handige aanvulling op alle wiskundige functies die deze programma’s ons bieden. Met getallen kunnen we gebruik maken van bijvoorbeeld de SOM-functie en de GEMIDDELDE-functie. Bij tekstfuncties gaan we speciale functies op tekst toepassen zoals bijvoorbeeld het splitsen, samenvoegen of vervangen van tekst.

In dit hoofdstuk leer je:

  • Tekstfuncties op de juiste manier toepassen in Excel of Spreadsheets.
  • Tekst uit meerdere cellen samenvoegen.
  • Een tekenreeks of tekstdeel uit een cel opvragen.
  • Tekst vervangen in een cel.

Oefeningen   

Tekst samenvoegen (of concateneren)

Wanneer je tekst wil samenvoegen of concateneren, kan je gebruik maken van de &-operator. Net zoals bij de wiskundige formules, gebruik je bij tekst ook altijd eerst het “gelijk aan”-teken. Enkele voorbeelden:

Tekst uit twee cellen samenvoegen

Wil je de waarde van twee cellen (bv. D5 en E5) samenvoegen, typ je in een andere cel de formule =D5&E5. Ook tekstfuncties en tekstformules kan je doorslepen met de vulgreep.

Tekst uit een cel samenvoegen met nieuwe tekst

Wil je de waarde van één cel (bv. A3) samenvoegen met het woord leerling, typ je in een andere cel de formule =A3&”leerling”.
Belangrijk: Wanneer je tekst in een formule wil gebruiken, moet je dit steeds tussen aanhalingstekens plaatsen. Net zoals we dit doen bij de ALS-functie.

Een spatie plaatsen tussen tekst

Heb je twee cellen die je wil samenvoegen, dan gebruiken we bv. volgende formule =D7&E3. Het probleem is meestal dat deze twee stukken tekst nu tegen elkaar plakken.
Dit lossen we op door er een spatie tussen te plaatsen in de vorm van tekst: =D7&” “&E3.

Voorbeeld van enkele tekstfuncties om tekst samen te voegen.

Voorbeeld van enkele tekstfuncties om tekst samen te voegen.

Deel tekst (tekenreeks) uit tekst halen

Soms wil je een stukje tekst uit een langere tekst gebruiken. Dit kan gaan om enkele woorden, een tekenreeks of gewoon één teken.

Enkele voorbeelden:

  • In een kolom staan alle namen (voornaam én achternaam) van een voetbalploeg. Nu wil je een aparte kolom maken met enkel de voornaam en een aparte kolom met enkel de achternaam.
  • In een kolom staan alle adressen van de leden van een jeugdbeweging. De groepsleider wil echter één aparte kolom met enkel de postcode.
  • Je hebt een ledenlijst met ieders rijksregisternummer. Zoals je misschien weet, bevat elk rijksregisternummer de geboortedatum van de persoon in kwestie. Je wil een kolom waarin het geboortejaar van elke persoon komt te staan.

Voorbeeld van enkele tekstfuncties om een deeltje uit de tekst te halen.

Voorbeeld van enkele tekstfuncties om een deeltje uit de tekst te halen.

Linkse deel tekst: Functie LINKS of LEFT

Met de functie LINKS of LEFT geven we eerst aan van welke tekst we het linkerdeel willen krijgen en vervolgens de lengte van de tekst. Bv. De functie =LINKS(A1;4) geeft de eerste 4 tekens van de tekst die in A1 vermeld staat. Als A1 de tekst “2000 Antwerpen” bevat, krijg je met deze LINKS-functie het resultaat “2000” (zonder aanhalingstekens).

Rechtse deel tekst: Functie RECHTS of RIGHT

Met de functie RECHTS of RIGHT geven we eerst aan van welke tekst we het rechterdeel willen krijgen en vervolgens de lengte van de tekst. Bv. De functie =RECHTS(A2;9) geeft de eerste 9 tekens (van rechts te beginnen) van de tekst in A2. Als A2 de tekst “Renault Zwart 1-RAE-830” bevat, krijg je met deze RECHTS-functie het resultaat “1-RAE-830” (zonder aanhalingstekens).

Deel tekst in het midden: Functie MID of DEEL

Met de functie DEEL in Excel en DEEL of MID in Google Spreadsheets kunnen we een deel van een tekst opvragen. Bv. De functie =DEEL(A3;5;2) geeft de tekenreeks van twee tekens die begint vanaf het vijfde teken van cel A3. Als A3 de tekst “20091231” bevat, krijg je met deze MID- of DEEL-functie het resultaat “12” (zonder aanhalingstekens).

De lengte van een tekst: Functie LEN of LENGTE

Deze functie geeft geen deel tekst als resultaat, maar de lengte van een tekst of m.a.w. het aantal tekens. Dit is in sommige gevallen handig om, in combinatie met een andere functie, een deel tekst op te vragen.
De functie =LEN(B1) geeft het aantal tekens die er in de cel B1 staan. Als B1 de tekst “Handboek” bevat, krijg je met deze LEN-functie het resultaat “8” (zonder aanhalingstekens).

De beginpositie van een deel tekst: Functie VIND.ALLES of FIND

Deze functie geeft geen deel tekst als resultaat, maar de startpositie waar een deel tekst begint. Dit is in sommige gevallen handig om, in combinatie met een andere functie, een deel tekst op te vragen.
De functie =VIND.ALLES(“04”;B2) geeft de positie waarop de tekst “04” in de cel B2 begint. Als B2 de tekst “Gsmnummer 0475488978” bevat, krijg je met deze VIND.ALLES-functie het resultaat “11” (zonder aanhalingstekens) vermits de tekst “04” begint op de 11e positie.

Tekst vervangen: Functie SUBSTITUEREN of SUBSTITUTE

Met de Substitueren-functie in Excel of Google Spreadsheets kan je eenvoudig tekst overnemen uit een cel en deze wijzigen waar nodig.
Wanneer we de functie =SUBSTITUEREN(C2;”handboek”; “cursus”) in de cel D2 plaatsen, wordt de inhoud van cel C2 overgenomen (bv. “Een informaticahandboek”), maar wordt het woord “handboek” vervangen door “cursus”.

Voorbeeld van de tekstfunctie om tekst te vervangen.

Voorbeeld van de tekstfunctie om tekst te vervangen.