Tekstfuncties in Excel en Spreadsheets

Tekstfuncties zijn in Excel of Spreadsheets een handige aanvulling op alle wiskundige functies die deze programma’s ons bieden. Met getallen kunnen we gebruik maken van bijvoorbeeld de SOM-functie en de GEMIDDELDE-functie. Bij tekstfuncties gaan we speciale functies op tekst toepassen zoals bijvoorbeeld het splitsen, samenvoegen of vervangen van tekst.

In dit hoofdstuk leer je:

  • Tekstfuncties op de juiste manier toepassen in Excel of Spreadsheets.
  • Tekst uit meerdere cellen samenvoegen.
  • Een tekenreeks of tekstdeel uit een cel opvragen.
  • Tekst vervangen in een cel.


Opgelet: De inhoud en het lesmateriaal van deze pagina zijn enkel voor Premium Scholen.
Ook een Premium School worden? Klik hier!
Aanmelden met (school)code

Aanmelden kan je met de gegevens die je van jouw leerkracht of begeleider ontvangen hebt.

Please log in to access this page.