Getallen en tekst in Excel en Spreadsheets

Wanneer we werken in Microsoft Excel of Google Spreadsheets gebruiken we getallen en tekst. Het getal of de tekst dat we intypen, noemen we de waarde van de cel.
Een getal kan op verschillende manieren worden weergegeven aan de hand van getalnotaties. We overlopen dit hier.

In dit hoofdstuk leer je:

  • Het verschil tussen getallen en tekst in Excel en Google Spreadsheets.
  • Getallen en tekst op een andere manier weergeven met tekst- en getalnotaties.

Oefeningen   

Getallen of tekst invoeren en wijzigen

Je voert een waarde (getal of tekst) in een cel door deze aan te duiden en te typen.
Wil je de waarde gedeeltelijk wijzigen kan je dit door te dubbelklikken op de cel. Klik je namelijk maar één keer, dan overschrijf je de waarde.

Formulebalk

De formulebalk bovenaan is vooral van toepassing wanneer je met formules en functies werkt. Je kan deze ook gebruiken bij het invoeren of wijzigen van een waarde in een cel.

De formulebalk met waarde 45.

De formulebalk met waarde 45.

Gebruik maken van de escape-knop

Wanneer je een cijfer of tekst in een cel typt, maar dit wil annuleren kan je gewoon op de knop “Esc” (Escape) duwen. Deze knop zorgt er altijd voor dat je een cel kan verlaten en dus een wijziging ongedaan maakt.

Gegevenstypes

Getallen en tekst worden verschillend uitgelijnd. Een getal staat rechts uitgelijnd in de cel en tekst wordt links uitgelijnd. Wanneer je een combinatie hebt, bv. “4stwc” is dit ook gewoon tekst. Het spreekt voor zich dat Excel en Spreadsheets enkel kunnen rekenen met getallen en niet met tekst.

Opgelet: In de Nederlandse versies van Excel en Google Spreadsheets is het belangrijk dat een kommagetal nooit met een punt geschreven wordt. Doe je dit toch, dan beschouwt het rekenbladprogramma dit als tekst en kan je er niet mee rekenen. (Juiste vorm: bv. 14,8 – foute vorm: bv. 14.8)

Een voorbeeld:

Tekst staat links uitgelijnd, getallen rechts.

Tekst staat links uitgelijnd, getallen rechts.

Getalnotaties

Getallen kunnen op veel verschillende manieren weergegeven worden, we noemen dit getalnotaties. Het getal dat wordt ingevoerd in de cel blijft behouden, maar de cel geeft het anders weer. Enkele voorbeelden zijn: percentages (bv. 45%), valuta-weergave (bv. € 5,9), datumnotatie (bv. 15/02/2007), … .

Getalnotatie wijzigen

Microsoft Office Excel: Bovenaan in het menu (“Start”-tabblad) of rechtermuisknop – “Celeigenschappen” – tabblad “Getal”.

Google Spreadsheets: “Opmaak” – “Getal” – Selecteer de gewenste notatie

Getalnotatie in MS Office Excel

Getalnotatie in MS Office Excel

Getalnotatie in Google Spreadsheets

Getalnotatie in Google Spreadsheets

Datumnotatie

Werken met datums is niet altijd even evident. Het eenvoudigste is de datum zo kort mogelijk typen, bv. 14/03/2021. Het rekenbladprogramma behandelt nu deze waarde als een datum. Indien je de datum op een andere manier wil weergeven, kan je de getalnotatie wijzigen naar bv. woensdag 14 maart 2021.

Opmerking: Wanneer je een datum invoegt, beschouwt rekenblad dit eigenlijk als een getal. Elk getal komt overeen met een datum. Zo wordt het getal 1 weergegeven met de datum 1/1/1900, het getal 2 wordt 2/1/1900, het getal 32 wordt 1/2/1900, het getal 40107 wordt 21/10/2009, enzovoort. Dit geeft ons het grote voordeel dat we kunnen rekenen met datums.