Getallen en tekst in Excel en Spreadsheets

Wanneer we werken in Microsoft Excel of Google Spreadsheets gebruiken we getallen en tekst. Het getal of de tekst dat we intypen, noemen we de waarde van de cel.
Een getal kan op verschillende manieren worden weergegeven aan de hand van getalnotaties. We overlopen dit hier.

In dit hoofdstuk leer je:

  • Het verschil tussen getallen en tekst in Excel en Google Spreadsheets.
  • Getallen en tekst op een andere manier weergeven met tekst- en getalnotaties.


Opgelet: De inhoud en het lesmateriaal van deze pagina zijn enkel voor Premium Scholen.
Ook een Premium School worden? Klik hier!
Aanmelden met (school)code

Aanmelden kan je met de gegevens die je van jouw leerkracht of begeleider ontvangen hebt.

Please log in to access this page.