Lesvoorbereidingen Excel en Google Spreadsheet

De lessen rekenblad in deze cursus zijn van toepassing op volgende software:

 • Microsoft Excel 2007 – 2010 – 2013 – 2016
 • Google Spreadsheets
 • LibreOffice
 • OpenOffice

Hieronder staat een overzicht van de verschillende lessen Excel met een tijdsinschatting per onderdeel. Hierop kan je de lesvoorbereidingen Excel (rekenblad) op baseren.

 • Les 1: Wat is een (elektronisch) rekenblad?

  • Rekenblad of Excel lijkt voor vele leerlingen niet nuttig omdat ze moeilijk kunnen voorstellen welke voordelen het biedt. In deze les is het dan ook van belang het nut van rekenblad aan te tonen aan de hand van voorbeelden uit hun eigen leefwereld.
   • 5 min.: Aftoetsen of de leerlingen reeds met rekenblad hebben gewerkt. Zo ja, voor welke gelegenheid?
   • 5 min.: Voorstelling van het rekenbladprogramma dat gebruikt wordt in de les. Bespreek kort enkele alternatieve rekenbladprogramma’s.
   • 15 min.: Aan de hand van de presentatie en/of voorbeelddocument leg je enkele voorbeelden uit waarvoor rekenblad kan dienen. Deze voorbeelden sluiten aan bij hun leefwereld, het is dus niet enkel voor complexe financiële toepassingen.
   • 5-10 min.: Leg kort de structuur uit van een rekenbladprogramma. Hierbij komen de begrippen “Cel”, “Rij”, “Kolom”, “Bereik” en “Werkblad” aan bod.
   • 15 min: Laat de leerlingen de opdracht maken onderaan de pagina “De structuur van rekenblad“.
 • Les 2: Opmaak en basishandelingen in rekenblad

  • In deze les leren de leerlingen de basishandelingen en opmaak in rekenblad.
 • Les 3: Rekenen met formules

  • In deze les leren de leerlingen bewerkingen maken in rekenblad door gebruik te maken van celadresseringen en operatoren ( + , – , * , / , % ).
  • 10 min.: Een demo waarin het voordeel van celadressingen duidelijk wordt.
  • 40 min.: De leerlingen maken de oefeningen.
 • Les 4: Absolute celverwijzing
  • In deze les leren de leerlingen gebruik maken van het $-teken voor het blokkeren van celadressen.
   • 15 min.: Een demo waarin het voordeel van celadressingen duidelijk wordt.
   • 40 min.: De leerlingen maken de oefeningen.
  • Opmerking: De laatste oefeningen van deze les worden best afgewerkt in de volgende les.
 • Les 5: Functies
  • In deze les is het belangrijk het voordeel van functies aan te tonen t.o.v. gewone formules.
   • 10 min.: Een demo
   • 40 min.: Oefeningen
 • Les 6: Grafieken
  • In deze korte les toon je de verschillende soorten grafieken. Belangrijk is dat leerlingen inzien wanneer ze welk type gebruiken.
   • 10 min.: Een demo
   • 40 min.: Oefeningen
  • Opmerking: Grafieken zijn snel uitgelegd. Zorg dat je extra oefeningen achter de hand hebt.