De vulgreep: Automatisch aanvullen in Excel en Spreadsheets

De vulgreep is een enorm krachtig hulpmiddel binnen rekenblad. Heb je deze goed onder de knie, dan bespaart de vulgreep je heel wat typewerk. De cellen worden namelijk gevuld met een eenvoudige sleepbeweging.

In dit hoofdstuk leer je:

  • Getallen en tekst toevoegen met de vulgreep.

Video   Oefeningen   

Reeksen

De vulgreep wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het automatisch genereren (aanmaken) van reeksen. Hieronder zie je een voorbeeld van enkele reeksen, ingevuld met behulp van de vulgreep.

Reeksen met behulp van de vulgreep

Reeksen met behulp van de vulgreep

Werkwijze

Wanneer je met de muiscursor over de rechterbenedenhoek van de geselecteerde cel beweegt, wijzigt de muiscursor naar een zwart plus-teken. Als je nu de linkermuisknop ingeduwd houdt, naar beneden (of een andere richting) beweegt en de muisknop loslaat, worden de cellen ingevuld met een bepaalde reeks.
Opgelet: Wanneer je een kolom moet vullen met de vulgreep zodat deze even lang wordt als een naastliggende kolom, dan kan je gewoon dubbelklikken wanneer je het zwarte plus-tekentje ziet.

Om bovenstaande reeksen na te maken begin je met volgende ingevulde cellen:

De beginwaarden van bepaalde reeksen

De beginwaarden van bepaalde reeksen

  • Kolom A: Wanneer op cel A1 de vulgreep toegepast wordt, zal in elke cel het getal 1 verschijnen. Logisch, rekenblad heeft enkel kennis van één waarde, namelijk het getal 1, en zal deze dan ook gewoon “kopiëren“.
  • Kolom B: Wil je een optellende reeks, dan dient de vulgreep te weten met hoeveel er steeds moet opgeteld worden. Selecteer je eerst bereik B1:B2 (cel B1 en B2) en voer je hierop de vulgreep op uit, dan berekent rekenblad eerst het verschil (2-1 = 1) en telt het dit verschil steeds op bij de volgende cel.

Voorselectie bij de vulgreep

Voorselectie bij de vulgreep

  • Kolom C: Net zoals bij de vorige kolom, dien je beide cellen te selecteren. Rekenblad berekent het verschil (10-5 = 5) en telt vervolgens elke cel 5 op.
  • Kolom D: Indien je de vulgreep op tekst uitvoert, gaat deze gewoon de tekst kopiëren in elke cel. Sommige waarden hebben echter een speciale betekenis voor rekenblad. Denk daarbij aan de weekdagen en maanden. Indien je deze doorsleept met de vulgreep, wordt automatisch de volgende weekdag/maand ingevuld.
  • Kolom E: De vulgreep toepassen op een datum levert een datumreeks met steeds de volgende datum.

Horizontaal

Meestal gebruik je de vulgreep verticaal. Denk daarbij aan het vullen van een kolom. In sommige gevallen wil je ook de vulgreep op een rij toepassen. Dit doe je op net dezelfde manier. Uiteraard sleep je dan nu naar opzij!

Herhalende reeks

Wil je een reeks van herhalende waarden, bv. 1 – 2 – 1 – 2 – 1 – … of maandag – maandag – maandag – … dan dien je de CTRL- of ALT-toets (afhankelijk van je computer) ingeduwd te houden alvorens de vulgreep toepassen. Je zal zien dat een extra zwart plusje wordt weergegeven zodat je weet dat de waarden gekopieerd zullen worden.