Grafieken of diagrammen in Excel en Google Spreadsheets

Een lange lijst of grote tabel met cijfers en andere gegevens kan soms moeilijk te interpreteren zijn. Diagrammen of grafieken in Excel en Google Spreadsheets bieden hier de oplossing voor. Met een duidelijk en welgekozen grafiek zal een gebruiker bepaalde gegevens veel sneller kunnen begrijpen.

In dit hoofdstuk leer je:

  • Grafieken of diagrammen invoegen en opmaken in Microsoft Excel of Google Spreadsheets

 

Oefeningen   

Gegevensbereik

Wanneer je een grafiek of diagram wil aanmaken in Excel of Google Spreadsheets dien je eerst te bepalen op welke gegevens deze moet gebaseerd zijn. De gegevens die getoond moeten worden in de grafiek noemen we het gegevensbereik.

Enkele tips:

  • Selecteer het gegevensbereik reeds voor je de grafiek toevoegt.
  • Selecteer alle gegevens die je wil opgenomen zien in de grafiek, ook de titels!
  • Wanneer je niet alle gegevens nodig hebt, kan je met behulp van de CTRL-toets (CMD-toets) de juiste gegevens selecteren.
  • Indien je toch nog je gegevensbereik wil aanpassen, kan dit tijdens het bewerken van je grafiek. Je hoeft dus niet de hele grafiek te verwijderen.

Grafiek of diagram in Excel of Spreadsheets - Gegevensbereik

Een geselecteerd gegevensbereik van twee kolommen met behulp van de CTRL-toets of CMD-toets.

Grafiektypen of diagramtypen

Wanneer je de juiste gegevens geselecteerd hebt, moet je een keuze maken tussen de verschillende grafiek- of diagramtypen die beschikbaar zijn. Dit is een belangrijke stap waarmee je bepaalt hoe je gegevens visueel weergegeven zullen worden.

Grafiek Diagram Excel Spreadsheets - Grafiektype

Een kolomgrafiek of kolomdiagram.

Soorten diagram- of grafiektypen

Je hebt heel wat keuze aan grafiek- of diagramtypen. Kies altijd een grafiek die je gegevens effectief verduidelijken. Enkele voorbeelden zijn:

  • Kolomgrafiek – kolomdiagram: bv. voor het vergelijken van aantallen.
  • Lijngrafiek – lijndiagram: bv. om gegevens doorheen een bepaalde tijdsspanne weer te geven.
  • Cirkel- of taartgrafiek: bv. om het verschil in percentage weer te geven.
  • Geografiek of geodiagram: bv. om gegevens weer te geven op een wereldkaart.

Een lijngrafiek

Een lijngrafiek

Een cirkel- of taartgrafiek

Een cirkel- of taartgrafiek

Een geografiek of geodiagram over de bevolkingsdichtheid in Europa

Een geografiek of geodiagram

Opmaak van de grafiek of diagram

Elke grafiektype of diagramtype heeft de mogelijkheid om de lay-out nog verder op te maken. Zo kan je de titeltjes aanpassen, kleuren wijzigen, extra labels toevoegen, enzovoort.
Je kan dit instellen voor je de grafiek invoegt of na dat deze in je document staat.

Grafiek Diagram Excel Spreadsheets - Grafiek bewerken

Een bewerkte grafiek of diagram.