Meer rekenkundige operatoren

In deze les bekijken we extra rekenkundige operatoren. Zo leer je een getal tot een macht verheffen en het uitrekenen van een geheeltallige deling of restberekening. We staan ook stil bij het belang van de volgorde van bewerkingen.

In dit hoofdstuk leer je:

  • Een getal tot een macht verheffen
  • Volgorde van bewerkingen bij programmeren
  • Geheeltallige deling (floor division)
  • De restberekening (modulo)

Opgelet: De inhoud en het lesmateriaal van deze pagina zijn enkel voor Premium Scholen.
Ook een Premium School worden? Klik hier!
Aanmelden met (school)code

Aanmelden kan je met de gegevens die je van jouw leerkracht of begeleider ontvangen hebt.

Please log in to access this page.