Video exporteren: je montage omzetten tot één videobestand

Wanneer je een video hebt samengesteld in een videobewerkingsprogramma zoals WeVideo, moet je het resultaat exporten naar één videobestand. Vervolgens kan je dit bestand downloaden of online delen.

In dit hoofdstuk leer je:

  • Het nut en waarom je een videoproject moet exporteren.
  • Een videoproject omzetten tot één bestand in WeVideo.

Waarom een videoproject exporteren?

In bijna elk videobewerkingsprogramma moet je op het einde je video exporteren. Waarom is dit?
Wanneer je een een video monteert, werk je met een videoproject-bestand. In dit bestand worden alle instellingen en bewerkingen die je doet nauwkeurig bijgehouden. Ook wordt er een link gelegd naar alle mediabestanden die je hebt gebruikt. Deze bestanden worden dus niet bewaard in je project zelf, maar er wordt vanuit je project verwezen naar deze bestanden. Deel je dit project met iemand om je montage te laten zien, dan moet deze persoon hetzelfde videobewerkingsprogramma hebben én moet je apart je videobestanden delen. Dat is natuurlijk heel omslachtig.
Het is dus aan te raden om niet je project te delen, maar om een videobestand te exporteren (of aan te maken) vanuit je project. Dit videobestand kan dan eenvoudig door bijna elke videospeler afgespeeld worden of online gedeeld worden.

Exporteren in WeVideo – De FINISH-knop

Volg volgende stappen om je WeVideo-project te exporteren naar een video.

  • Klik in het WeVideo-project op de knop “FINISH”.
  • Geef je video een titel.
  • Kies de kwaliteit van je filmpje. Deze is gelimiteerd wanneer je een gratis account gebruikt.
  • Kies een bestemming (destination) voor je video. Bv. plaats het filmpje op je Google Drive, Youtube, Dropbox of gewoon bij WeVideo.
  • Je kan op het slotje “change privacy” klikken. Wanneer je dit doet, wordt je video op WeVideo afgeschermd.
  • Klik op de knop “Export”.
  • Je video wordt nu naar een videobestand omgezet. Naargelang je project kan dit lang duren.
  • Je vindt al je geëxporteerde videobestanden terug via de knop “Exports”.

Video exporteren met de FINISH-knop.

WeVideo export-instellingen

Alle geëxporteerde videobestanden vind je bij “Exports”.