Paginanummering in Word

Paginanummering in een document ga je uiteraard niet zelf typen, maar ga je automatisch laten aanmaken door Microsoft Word. Het toevoegen van paginanummers is eenvoudig, maar bij bepaalde documenten zoals een eindwerk of GIP wil je niet op elke pagina de paginanummering tonen. Indien je dit op de juiste manier wil doen, zal je gebruik moeten maken van secties.

In dit hoofdstuk leer je:

  • Paginanummering toevoegen aan een Word-document.
  • Niet op elke pagina de paginanummer tonen met behulp van secties.
  • Het beginnummer wijzigen van je paginanummers.

Video   Oefeningen   

Paginanummers toevoegen

Paginanummers toevoegen in Word kan je via de menuknoppen “Invoegen” > “Paginanummer“. Wanneer je dit selecteert, kan je kiezen uit waar op het document je de paginanummers wil plaatsen.

Paginanummering toevoegen in Word

Paginanummering toevoegen in een Word-document

Kop- en voettekst

Paginanummers worden door Word bijna altijd in de kop- of voettekst van het document geplaatst. De kop- of voettekst is een zone op een pagina die op elke pagina terugkomt. Meer info hierover vind je in het hoofdstuk “Kop- en voetteksten“.

Paginanummering niet op alle pagina’s weergeven

Aangezien de paginanummers in de kop- of voettekst worden geplaatst, zullen deze automatisch op elke pagina worden weergegeven. Indien gewenst, kan je er echter voor zorgen dat de paginanummering op sommige pagina’s niet wordt getoond.

De eerste pagina zonder paginanummer

Heb je een titelblad waar je geen nummering op wil, kan je in het koptekst-menu de optie “Eerste pagina afwijkend” aanvinken.

Meerdere pagina’s zonder paginanummer met behulp van secties

Bij een groter document zoals een eindwerk of GIP, wil je soms geen paginanummers op de eerste pagina’s van het document. De truc hiervoor is om je pagina op te delen in verschillende secties. Hiermee splits je het document op in verschillende onderdelen welke je dan van verschillende kop- en voetteksten (en dus ook andere nummering) kan voorzien.
Hoe je te werk gaat met secties om je nummering aan te passen, leer je in onze video over paginanummering.

Sectie-einden toevoegen in een Word-document

Met sectie-einden splits je een document op zodat je de verschillende secties (onderdelen) apart kan opmaken.

Paginanummering laten beginnen bij ander nummer

Soms is het een vereiste om niet alle pagina’s zoals bv. het titelblad te laten meetellen in de nummering. In Word kan je dit relatief eenvoudig aanpassen door je paginanummering te laten starten vanaf een bepaald nummer. Dit doe je via de menuknoppen “Invoegen” > “Paginanummer” > “Opmaken paginanummers…” > “Beginnen bij“.

Paginanummers laten beginnen bij een andere nummer

Paginanummers laten beginnen bij een andere getal.