Kolommen in een document

Een tekst kan weergegeven worden in verschillende kolommen (verticale blokken). De kolommen worden gescheiden door witruimte of bv. een lijn. Kolommen worden meestal gebruikt om grote stukken tekst op te delen zodat de tekst beter op een blad past en er een mooiere bladschikking ontstaat.
Het gebruik van kolommen is soms aangeraden om de leesbaarheid te verbeteren Kranten en tijdschriften gebruiken voortdurend kolommen om lange stukken tekst op te delen.

In dit hoofdstuk leer je:

  • Kolommen toevoegen in een document.
  • Kolommen bewerken zodat deze goed geschikt zijn.

Oefeningen   

Voorbeelden

Een tekst met twee kolommen

Een tekst met twee kolommen waarvan de kolommen uitgevuld zijn.

Een document met drie kolommen

Een document met drie kolommen gescheiden door een lijn.

Officiële documentatie

De volledige en officiële uitleg om opsommingstekens toe te voegen vind je hier:

Algemene uitleg

  • Selecteer de tekst die je wil opdelen in kolommen. (TIP: Selecteer alles tot en met het laatste leesteken, maar niet meer! Zo zorg je er voor dat de kolommen gelijkmatig verdeeld worden).
  • Zoek de optie “Kolommen” in je tekstverwerker. Bekijk hiervoor eventueel de afbeeldingen.
  • Selecteer het aantal gewenste kolommen en experimenteer eventueel met de extra kolomopties.

Kolommen toevoegen in Word

Kolommen toevoegen in Word

Kolommen toevoegen in Google Documenten

Kolommen toevoegen in Google Documenten

Extra kolomopties

Afhankelijk van je tekstverwerker heb je nog extra kolomopties. Bij Word klik je hiervoor op “Meer kolommen…” en bij Google Documenten op “Meer opties…”.

  • Gelijke kolombreedte: Je wil niet altijd gelijke kolombreedtes, vink deze optie af en stel je eigen gewenste kolombreedtes in.
  • Afstand / Tussenruimte: Kies de breedte van de tussenruimte.
  • Lijn: Een lijn plaatsen tussen de kolommen

Kolomopties in Word

Kolomopties in Word (“Meer kolommen…”)

Kolomopties in Google Documenten

Kolomopties in Google Documenten (“Meer opties…”)

Kolomeinde / Eindemarkering – Kolom

Wil je dat bepaalde tekst in een nieuwe kolom begint, dan zal je een “eindemarkering” moeten toevoegen. Bekijk hiervoor de afbeeldingen:

Een kolomeinde toevoegen in Word.jpg

Een kolomeinde toevoegen in Word.jpg

Een kolomeinde toevoegen in Google Documenten.

Een kolomeinde toevoegen in Google Documenten.