Alinea’s opmaken in Word

De opmaak van alinea’s bepaalt de lay-out van je document. Microsoft Word biedt je dan ook heel wat mogelijkheden om je alinea’s helemaal naar jouw voorkeur op te maken. We bespreken de regelafstand of interlinie, de afstand tussen alinea’s, het inspringen van alinea’s en veel meer.

In dit hoofdstuk leer je:

 • De regelafstand of interlinie bepalen tussen de regels in een alinea in Word.
 • De afstand bepalen tussen alinea's, m.a.w. de afstand voor en na een alinea in Word.
 • Het verschil tussen een zachte en harde enter of return in Word.
 • Een alinea in zijn geheel of de eerste regel laten inspringen.
 • Een alinea opmaken en indelen wanneer deze over twee of meerdere pagina's verspreid staat (paginering in Word).
 • Opmaaksymbolen weergeven die je helpen bij het lay-outen van je Word-document.

Video   Oefeningen   

Opmaaksymbolen weergeven in Word: ¶

Wanneer je de lay-out van een Word-document wil opmaken, laat je Word best de verborgen opmaaksymbolen weergeven. Deze tonen je welke opmaak er op tekst is toegepast. Je laat Word de opmaaksymbolen weergeven of verdwijnen door op het alineateken of pilcrow te klikken (¶).

Opmaaksymbolen weergeven in Word

Opmaaksymbolen weergeven in Word


Vaakvoorkomende opmaaksymbolen zijn:

 • Het hoge punt of zwevend punt (·): Dit toont aan dat er een spatie staat.
 • Het alineateken (¶): Toont het einde van een alinea dat is aangemaakt door een harde enter uit te voeren.
 • Het enter- of returnteken (↵): Toont het einde van een regel aan, maar niet het einde van een alinea! Dit wordt aangemaakt door een zachte enter uit te voeren.
 • Het tab-pijltje (→): Toont het gebruik van de tab-toets.

Een harde of zachte enter/return in Word

Je kan in Word op twee manieren een enter of return plaatsen, namelijk een harde enter/return of een zachte enter/return.

Harde enter of return – Alinea beëidingen (¶)

Wanneer je een alinea getypt hebt, duw je op de ENTER-toets. Hiermee beëindig je de alinea en zal Word automatisch onder de alinea witruimte plaatsen om het einde van de alinea aan te tonen. Hoeveel witruimte hangt af van de instelling “Afstand na” die van toepassing is op de alinea.
Een harde enter wordt in Word weergegeven met het alineateken (¶), hiervoor moet je uiteraard de opmaaksymbolen laten weergeven.

Zachte enter of return – Regel beëindigen (↵)

Wil je in een alinea een regel beëindigen zonder daarvoor een nieuwe alinea te beginnen, gebruik je de combinatie SHIFT-ENTER. Word zal een nieuwe lijn of regel beginnen, zonder dat de alinea wordt beëindigd.
Een zachte enter wordt in Word weergegeven met het returnteken (↵), hiervoor moet je uiteraard de opmaaksymbolen laten weergeven.

Opmaaksymbolen in Word

Opmaaksymbolen in Word: Een zachte en harde return/enter.

Alinea-instellingen in Word

Je vindt de alinea-instellingen in Word terug onder het tabblad “Start”. Rechts onderaan zie je het pijltje “Alinea-instellingen”. Klik hier op om meer geavanceerde instellingen toe te passen op je (geselecteerde) alinea’s. Het dialoogvenster toont je de twee tabbladen “Inspringingen en afstand” en “Tekstdoorloop” waar je handige lay-out kan op instellen.

Alinea-instellingen in Word

Open de Alinea-instellingen in Word.

Alinea-instellingen dialoogvenster in Word

Het dialoogvenster “Alinea-instellingen” in Word

Afstand voor en na een alinea

Hoeveel witruimte er voor en na een alinea in Word wordt geplaatst, hangt af van de Alinea-instellingenAfstand voor” en “Afstand na“. Je vindt dit terug in het tabblad “Inspringingen en afstand” onder “Alinea”.
Wijzig het aantal punten dat je voor of na de alinea wenst te hebben en bevestig door op ok te klikken. Denk eraan dat dit wordt toegepast op geselecteerde tekst of op tekst die je nog moet typen.

Afstand voor en na een alinea in Word

Afstand voor en na een alinea instellen in Word

Regelafstand of interlinie instellen

De afstand tussen je zinnen of regels wordt bepaald door de regelafstand of interlinie. Ook deze vind je terug in het tabblad “Inspringingen en afstand” onder “Alinea”.
Bepaal het type regelafstand, bv. naar “meerdere” en geef de afstand in. Bij “Meerdere” geef je eigenlijk een percentage in. Stel je de regelafstand in op 1,15, wil dit zeggen dat de regel 15% hoger is dan de tekst zelf.

Regelafstand in Word

Regelafstand van een alinea instellen in Word

Een alinea laten inspringen

De afstand tussen je alinea en de marge kan je wijzigen met behulp van de optie “Inspringen” on het tabblad “Inspringingen en afstand”. Dit heeft hetzelfde effect als het wijzigen van de afstand via de lineaal.
Je kan de volledige alinea laten opschuiven of je kan bv. de eerste zin enkel laten inspringen.

Een alinea laten inspringen in Word

Een alinea laten inspringen in Word

Een alinea laten inspringen met behulp van de lineaal in Word

Een alinea laten inspringen met behulp van de lineaal in Word

Tekstdoorloop

In het tabblad “Tekstdoorloop“, welke je vindt bij de Alinea-eigenschappen, kan je instellen wat er met je alinea moet gebeuren wanneer deze niet meer op de huidige pagina past en op de volgende pagina moet verder gaan.

 • Zwevende begin- en eindregels voorkomen: Hiermee vermijd je dat er slechts één regel op een blad staat. Indien aangevinkt zal Word er voor zorgen dat er minstens twee regels op elk blad worden getoond.
 • Bij volgende alinea houden: Vink deze optie aan wanneer je niet wil dat deze alinea van de volgende alinea wordt gescheiden. Ze zullen zo steeds op hetzelfde blad geplaatst worden.
 • Regels bijeenhouden: Met deze optie aangevinkt zal je alinea samengehouden worden.
 • Pagina-einde ervoor: Je alinea zal op een nieuwe pagina beginnen vermits er een pagina-einde voor wordt geplaatst.

Tekstdoorloop in Word

Tekstdoorloop in Word