Rekenen met formules in Excel en Spreadsheets

Wanneer je in Microsoft Excel of Google Spreadsheets iets wil uitrekenen, maak je gebruik van een formule. Zo een formule kan eenvoudig tot zeer complex opgebouwd zijn. Hoe zo een formule wordt opgebouwd bekijken we hier.

In dit hoofdstuk leer je:

 • Een formule opstellen en efficiënt invoeren.
 • Een formule kopiëren met behulp van de vulgreep (Relatieve adressering).
 • Percentages berekenen met behulp van het procentteken.

Video – Formules   Video – Percentages   Video – Formules met vulgreep   Oefeningen   

Een formule opstellen in Excel of Spreadsheets

Wanneer je een formule wil opstellen, doorloop je steeds dezelfde stappen:

 1. Klik één maal op de cel waar je een resultaat wil tonen. In deze cel typen we zo meteen de formule.
 2. Typ het gelijkheidsteken (=), Excel of Spreadsheets weet nu dat er een formule komt die het programma gaat moeten uitrekenen.
 3. Duid een cel aan waarin de waarde staat waarmee je wil rekenen. Hierdoor verschijnt het celadres in de formule, bv. =A3. Je kan het celadres ook typen i.p.v. te selecteren.
 4. Kies de juiste wiskundige operatoren voor je formule:
  Optelling: +
  Aftrekking:
  Vermenigvuldiging: *
  Deling: /
  Machtsverheffing: ^
  Percentage: %
 5. Selecteer opnieuw een cel waarvan je de waarde wil gebruiken om te rekenen. Nu heb je bv. =A3+B3
 6. Duw op enter en je formule zal plaatsmaken voor het resultaat. Niet tevreden? Dubbelklik op de cel zodat je de formule kan wijzigen.

Enkele voorbeelden

Video – Formules   
Hieronder zie je enkele voorbeelden van de optelling, aftrekking, vermenigvuldiging en deling. Je kan uiteraard meerdere bewerkingen samen doen (zie voorbeeld 5 en 6). Opgelet: Net zoals bij het rekenen met je rekenmachine, zal je soms gebruik moeten
maken van haakjes (zie voorbeeld 6).

Formules in Excel

Hierboven zie je de gebruikte formules. Let steeds op het gelijkheidsteken en de gebruikte operatoren: + , – , * , / .

De resultaten van de formules.

De resultaten van de formules.

Percentages

Video – Percentages   
Je kan eenvoudig een percentage berekenen in rekenblad. Hiervoor gebruik je het procentteken met een vermenigvuldiging.

Percentages

Je vermenigvuldigt het bedrag met het percentage.

Percentages

Het resultaat, je krijgt dus 11,80 euro korting.

Formules rekenen zichzelf steeds opnieuw uit

Werken met formules in Excel of Spreadsheets biedt je een groot voordeel. Een formule wordt steeds opnieuw uitgerekend wanneer er iets verandert in je werkblad. Wijzigt er iemand enkele gegevens, dan zal de formule de meest recente gegevens gebruiken om het resultaat uit te rekenen.

De vulgreep

Video – Formules met vulgreep   
Ook formules kunnen met de vulgreep doorgevoerd worden. Dit zal je heel wat typewerk besparen. De formules, meer bepaald de celadressen, zullen zich automatisch aanpassen afhankelijk van hoe de vulgreep uitgevoerd wordt.

Opgelet: Wanneer je de vulgreep gebruikt, kan je best altijd even dubbelklikken op een van de gevulde cellen. Controleer of de aangepaste formule de juiste celadressen gebruikt.)

Sponsorloop

Je voert de eerste formule in. Deze is nu van toepassing op rij 4.

Sponsorloop2

Met de vulgreep voer je de formule door. Deze zal zich automatisch aanpassen.

Sponsorloop3

Voor elke rij wordt de formule herberekend. In deze rij zijn de celadressen gewijzigd naar B10 en C10.