Functies in Excel en Spreadsheets

Functies in Excel en Spreadsheets helpen ons complexe formules uitrekenen. Een groot bereik optellen, gemiddeldes berekenen of zelfs logica toevoegen met de ALS-functie.

In dit hoofdstuk leer je:

  • Gebruik maken van functies in rekenblad. (Som, gemiddelde, max, min, aantal en als).
  • Overige functies opzoeken en invoegen.
  • Functies doorvoeren aan de hand van de vulgreep.


Opgelet: De inhoud en het lesmateriaal van deze pagina zijn enkel voor Premium Scholen.
Ook een Premium School worden? Klik hier!
Aanmelden met (school)code

Aanmelden kan je met de gegevens die je van jouw leerkracht of begeleider ontvangen hebt.

Please log in to access this page.