De sequentie of opeenvolging van instructies – Programmeren met Scratch

Elk programma bestaat uit een algoritme en dus uit een reeks instructies. De eenvoudigste algoritmen zijn deze waarbij elke instructie één voor één zonder uitzondering wordt uitgevoerd. Deze opeenvolging van instructies noemen we de sequentie-structuur. Het schrijven van zo een algoritme is eenvoudig omdat je enkel de volgorde van de instructies moet bepalen.

In dit hoofdstuk leer je:

  • Een algoritme schrijven met de sequentie-structuur.
  • Instructies toevoegen in de correcte volgorde aan een programma.
  • Het nut van een variabele in een programma.

Opgelet: De inhoud en het lesmateriaal van deze pagina zijn enkel voor Premium Scholen.
Ook een Premium School worden? Klik hier!
Aanmelden met (school)code

Aanmelden kan je met de gegevens die je van jouw leerkracht of begeleider ontvangen hebt.

Please log in to access this page.