Een lijst of array: Een verzameling items – Programmeren met Scratch

Zoals je weet, wordt een variabele gebruikt voor het onthouden van een waarde zoals tekst of een getal. Zo kan je bv. de variabele “gebruikersnaam” aanmaken, welke dan de waarde bijhoudt die de gebruiker ingeeft als gebruikersnaam.
Wil je meerdere waarden onthouden, moet je meerdere variabelen aanmaken. Behoren deze waarden echter tot een zelfde reeks, zou je deze waarden kunnen bewaren in een lijst of array.
Indien je een array op de correcte manier gebruikt, geeft dit heel wat voordelen en krijg je betere code. In dit hoofdstuk leer je hoe en waarom je met arrays of lijsten werkt.

In dit hoofdstuk leer je:

  • Het voordeel van arrays of lijsten in programmeren.
  • Arrays of lijsten correct gebruiken in Scratch.
  • Een herhalingslus op een array of lijst correct gebruiken.

Oefeningen

Opgelet: De inhoud en het lesmateriaal van deze pagina zijn enkel voor Premium Scholen.
Ook een Premium School worden? Klik hier!
Aanmelden met (school)code

Aanmelden kan je met de gegevens die je van jouw leerkracht of begeleider ontvangen hebt.

Please log in to access this page.