Lesvoorbereiding: Malware en andere gevaren op het internet

Niveau: Dit is voor iedereen. Alleen de lesaanpak varieert naargelang het niveau van de leerlingen.
Aantal lessen: Twee tot vier lesuren.
Inhoud en oefeningen: Alle inhoud, oefeningen, opdrachten en de presentatie vind je hier.
Vervolg: Aansluitend zou je de les over cyberwar kunnen geven waarbij er heel wat terugkomt van malware.

Les 1

 • Inleiding (10 min.)
  • Interactie met de leerlingen, wie heeft er al problemen gehad met computer of smartphone. Was dit een virus? Hoe heb je het opgelost? …
  • Geef een demo van phishing: Stuur bv. een phishing-mailtje (zie hier) naar de leerlingen waarbij ze op een nep-website (zie hier) komen.
 • Kern (35 min.)
  • Het doel is om tijdens deze en komende lessen de theoriepagina over malware via de presentatie te doorlopen met de leerlingen. Daarbij kan je de leerlingen de invuloefening als een soort samenvatting laten invullen. Afhankelijk van de leerlingen kan je:
   • de invuloefening tijdens de presentatie laten invullen. Telkens je iets zegt wat in de oefening staat schrijven ze dit op.
   • de invuloefening laten invullen na een bepaald onderdeel (bv. nadat je symptomen en oorzaken hebt gezien vullen ze deze vragen al in).
   • een deel van de invuloefening laten invullen bij de volgende les, zodat je ineens terug herhaling hebt.
   • de invuloefening helemaal zelfstandig laten maken. Bv. na de hele presentatie of laat je ze zonder presentatie alles opzoeken op de theoriepagina.
 • Slot (5 min.)
  • De inhoud bestaat uit 7 delen: Wat is malware, de symptomen, de oorzaken, de soorten, de voorzorgsmaatregelen, verwijderen en herstellen en malware bij smartphones. Probeer dit op het einde van de les zo te kaderen. Bv. Vandaag hebben we de symptomen en oorzaken gezien, volgende week gaan we verder met de verschillende soorten.
  • Eventueel herhaal je nog enkele vragen van de les die je net gegeven hebt.

Les 2

 • Inleiding (5-10 min.)
  • Je herhaalt waar jullie vorige keer mee bezig waren. Eventueel laat je hen nog een deel van de invuloefening verder invullen bij wijze van herhaling.
 • Kern (25 min.)
  • Je gaat verder met de presentatie en laat zoals in les 1 de leerlingen het document invullen.
 • Slot (10 min.)
  • Laat de leerlingen het kruiswoordraadsel doen en de “Test je kennis”.